Wyceny nieruchomości

WGN WYCENY przy Ostrowskim Centrum Nieruchomości jest godnym zaufania partnerem, w skład którego wchodzą kompetentni fachowcy specjalizujący się w wycenach maszyn, urządzeń, mega układów technicznych oraz wycen nieruchomości i przedsiębiorstw. W związku z uzyskanym przez nich wykształceniem kierunkowym, doświadczeniem i ukończonymi szkoleniami, rzetelnie, efektywnie i szybko przygotowują raporty z wycen/ opinii – w pełni zgodne z Standardem BOMIS-u i standardem zawodowym rzeczoznawców majątkowych. Tak przygotowane raporty są honorowane jako załączniki do formalnych umów i oficjalnych wniosków.

Wyceny nieruchomości
Zdobyte doświadczenia w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami pozwalają nam podejmować się wycen każdego rodzaju nieruchomości na terenie całego kraju.

Wyceniamy miedzy innymi:

 • Nieruchomości gruntowe niezabudowane,
 • Nieruchomości gruntowe zabudowane,
 • Nieruchomości mieszkaniowe,
 • Nieruchomości komercyjne,
 • Nieruchomości zurbanizowane,
 • Nieruchomości rolne,
 • Nieruchomości developerskie.

Wszystkie zlecenia wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polskimi standardami rzeczoznawców majątkowych, naszą najlepszą wiedzą i doświadczeniem, oraz poszanowaniem interesu klientów. Dla naszych stałych klientów tworzymy stosownie do ich potrzeb pakiety usług dodatkowych, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Wyceniamy między innymi na potrzeby:

 • Zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • Ustalenie ceny sprzedaży
 • Przekształceń własnościowych
 • Określenia wartości godziwej środków trwałych
 • Aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • Ustalenia wysokości odszkodowania
 • Ustalenia podstawy do naliczenia opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej
 • Ustalenia wynagrodzeń i odszkodowań za ustanowienie służebności przesyłu itp.

Naszymi klientami są zarówno klienci indywidualni, małe i średnie firmy, jak i duże przedsiębiorstwa, oraz ogólnopolskie instytucje finansowe. W dotychczasowym dorobku możemy pochwalić się wycenami wykonywanymi dla:

 • banków, instytucji finansowych
 • organów administracji rządowej i samorządowej
 • przedsiębiorstw produkcyjnych, telekomunikacyjnych, transportowych, logistycznych
 • sieci handlowych
 • przemysłu energetycznego i wydobywczego
 • przemysłu spożywczego i przetwórczego
 • spółdzielni i gospodarstw rolnych
 • sektora budowlanego.

Cały czas rozwijamy swój warsztat zawodowy, aby zadowolić naszych Klientów. Gwarantujemy szybką i indywidualną realizację każdego zlecenia.
Skorzystaj z naszej oferty i przekonaj się jak będzie wyglądała współpraca z nami.

Marcin Kaczmarek

Rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 4032, licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomości nr 3784, wykształcenie wyższe techniczne, 2 letnie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Pracuje w zawodzie pośrednika od 2000 roku, w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego od 2003 roku. Członek zarządu Stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych w Kaliszu, założyciel Stowarzyszenia Pośredników Obrotu Nieruchomościami Wielkopolska Południowa z siedzibą w Kaliszu. Pełnomocnik Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości ds. praktyk zawodowych. W 2010 roku ukończył specjalistyczny kurs zakończony egzaminem z wyceny przedsiębiorstw.

Dane kontaktowe:
Tel. : +48 601 829 510
Tel. : 62 738 11 44
marcin.kaczmarek@wgn.pl
www.wgnwyceny-ostrow.pl
Adres: 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wrocławska 16