Wyceny maszyn i urządzeń

WGN WYCENY przy Ostrowskim Centrum Nieruchomości jest godnym zaufania partnerem, w skład którego wchodzą kompetentni fachowcy specjalizujący się w wycenach maszyn, urządzeń, mega układów technicznych oraz wycen nieruchomości i przedsiębiorstw. W związku z uzyskanym przez nich wykształceniem kierunkowym, doświadczeniem i ukończonymi szkoleniami, rzetelnie, efektywnie i szybko przygotowują raporty z wycen/ opinii – w pełni zgodne z Standardem BOMIS-u i standardem zawodowym rzeczoznawców majątkowych. Tak przygotowane raporty są honorowane jako załączniki do formalnych umów i oficjalnych wniosków.

Wycena maszyn, urządzeń i środków technicznych.

Podstawowym celem wyceny maszyn, urządzeń, środków technicznych, linii produkcyjnych jest oszacowanie ich wartości rynkowej.

Wartość rynkowa – to cena, jaką gotowy jest zapłacić potencjalny nabywca w przypadku, gdy zachodzą następujące czynniki: strony są niezależne, nie działają w sytuacji przymuszenia, znają okoliczności i cechy środka będącego obiektem transakcji oraz istnieje odpowiedni czas na podjęcie decyzji.

Istnieje kilka określeń wartości rynkowych stosowanych w zależności od celu, najważniejszymi są:

 • wartość rynkowa po zainstalowaniu – dotyczy wartości środków które są dostarczone, zainstalowane ale nie muszą być jeszcze uruchomione,
 • wartość rynkowa przy kontynuacji działania – wartość odnosząca się do środków które działają, będą działać w miejscu gdzie się znajdują,
 • wartość rynkowa likwidacyjna – najczęściej określana w sytuacji gdy podmiot zbywający jest zmuszony do sprzedaży i zbywa go w stanie i miejscu w jakim się znajduje,
 • wartość rynkowa przy sprzedaży wymuszonej – najczęściej dotyczy sprzedaży przetargowej (szybkie zbycie),
 • wartość rynkowa dla alternatywnego zastosowania – jest rodzajem wartości przy założeniu, że nabywca poniesie koszty związane z przeniesieniem maszyny na nowe miejsce użytkowania lub jej modernizacji po zmianie przeznaczenia,
 • wartość pozostałościowa – którą stanowi przewidywana cena ze sprzedaży środka technicznego, który nie nadaje się do dalszego użytku, ale ma elementy nadające się do wykorzystania,
 • wartość odtworzeniowa w warunkach rynkowych (quasi rynkowej) – ustalona zostaje o koszt odtworzenia pomniejszony o utratę wartości wynikającej z zużycia technicznego, funkcjonalnego i środowiskowego. Wartość ta znajduje zastosowanie dla maszyn, których jest brak we wtórnym obrocie a niezbędne jest wyznaczenie wartości najbardziej zbliżonej do wartości rynkowej
 • wartość złomu – cena odniesiona do ciężaru likwidowanej maszyny. Wymaga często jej demontażu i pocięcia na elementy. Należy tu uwzględnić ewentualne nakłady mogące przekroczyć przychód ze sprzedaży złomu.

Wycena dotyczy:

 • wycena maszyn, urządzeń i środków technicznych w tym linii technologicznych,
 • wycena środków trwałych i nietrwałych, urządzeń biurowych,
 • ustalenie wartości rynkowej pojazdów (pod kątem zakładów ubezpieczeń, likwidacji szkód, urzędów celnych, sprzedaży itd.);
 • wycena pojazdów specjalistycznych, sprzętu budowlanego, drogowego, suwnic itp.,
 • wyceny majątku w celu wejścia w spółkę, sprzedaży, odpisów amortyzacyjnych, windykacji długów, opłat skarbowych, postępowania spadkowego, na użytek sądów. Sporządzamy wyceny pod kredyt, wyceny pod leasing oraz wyceny do ubezpieczenia,
 • wyceny dla osób fizycznych i prawnych.

Cały czas rozwijamy swój warsztat zawodowy, aby zadowolić naszych Klientów. Gwarantujemy szybką i indywidualną realizację każdego zlecenia.

Skorzystaj z naszej oferty i przekonaj się jak będzie wyglądała współpraca z nami.

Zdzisław Kaczmarek

wykształcenie wyższe techniczne, rzeczoznawca BOMIS-u ds. wycen maszyn i urządzeń uprawnienia nr 0505, licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 1735, pracuje w zawodzie rzeczoznawcy od 1995 roku, w zawodzie pośrednika od 1996 roku, Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników w Kaliszu, Założyciel i Członek Zarządu Stowarzyszenia Pośredników Obrotu Nieruchomościami Wielkopolska Południowa z siedzibą w Kaliszu, Biegły Sądowy ds. wycen maszyn i urządzeń, Biegły Izby Skarbowej w Poznaniu, bierze czynny udział w szkoleniach BOMIS-u min 1 raz w roku.

Dane kontaktowe.
Tel. +48 691 356 618
Tel. 62 738 11 44

z.kaczmarek@wgn.pl

www.wgnwyceny-ostrow.pl

Adres: ul. Wrocławska 16
63-400 Ostrów Wlkp.